"De werken doen die Jezus deed"

 

Welkom op de Site School voor Genezing en Bevrijding

"De werken doen die Jezus deed"

(Module van de Discipel-Bijbelschool van St. Arbeiders in de Oogst)) 

 

Waarom deze training?

De Here Jezus belooft ons in Joh.14:12, dat wij dezelfde werken zullen doen als Hij deed, indien we in Hem geloven.

Markus 16 zegt dat o.a. de tekenen van bevrijding en genezing de gelovigen zullen volgen.

De definitie van een discipel is dat deze een afspiegeling is van zijn Meester.

Om dat te kunnen bereiken organiseert de stichting Arbeiders in de Oogst deze discipeltraining.

Een training die er op gericht is zelf deze werken te kunnen doen, in de kracht en in de afhankelijkheid van de Heilige Geest.

In Nederland werken verscheidene teams die deze principes toepassen en met opmerkelijke resultaten. Mensen komen vrij van gewoontes waar ze niet los van kwamen, worden genezen van verschillende ziekten en hun leven blijkt ineens vrij te zijn van de plagen waar ook ouders en voorouders mee kampten.

Hosea 4:6 zegt: Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.

Veeal is onwetendheid de basis van deze problemen. Er niet mee om weten te gaan en de oorzaak en oplossing vanuit de Bijbel niet weten. Middels deze training wordt u toegerust om op een effectieve wijze mensen te kunnen bedienen voor genezing en bevrijding.

Hier vindt U informatie over de onderdelen waaruit deze discipeltraining bestaat

?

1) Seminars

Eerst zijn er drie seminars. Deze vinden op een hele zaterdag plaats. 

In de seminars wordt de theoretische basis gelegd voor de praktijk.

2) Discipel Trainings School ??n Vrijdag en ??n  Zaterdag

Als vervolg op de seminars is er de Discipel Trainingsschool voor Genezing en Bevrijding.

Hier wordt in de praktijk gebracht, wat men op de seminars heeft geleerd.

Men gaat in groepjes uiteen en er wordt op elkaar geoefend, onder begeleiding van mensen die dit vaker gedaan hebben.

 

Voor wie is deze training?

Voor iedereen die zich een discipel van de Here Jezus weet,

of het verlangen heeft er een te zijn.

 


 

 

 

 

 

zoeken:

Aangepast zoeken

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Email Format

http//www.dagelijkswoord.nl

Subscribe To Our Site

Testimonials

Facebook Like Button

Facebook Fanpage Box